กปภ.สาขาสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเดินทางมาศึกษากระบวนการทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเดินทางมาศึกษากระบวนการทำงาน

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรัฐมอญ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ซึ่งเดินทางมาศึกษากระบวนการทำงาน

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรัฐมอญ    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์    และคณะทำงานจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางมาศึกษากระบวนการทำงานของ กปภ.สาขาสมุทรสาคร เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน