กปภ.สาขาสงขลา สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

กปภ.สาขาสงขลา สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561  นายธราเทพ ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ได้มอบหมายให้ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด

ร่วมมอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอฯลฯ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  ให้แก่ โรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนของขวัญ ได้แก่  

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร , โรงเรียนวัดโลกา ในพื้นที่  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร   จ.สงขลา  ,  ที่ทำการชุมชนริมคลองสำโรง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง  จ.สงขลา  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขสนุกสนานให้แก่ นักเรียนและเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน