การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ได้เข้าประชุมผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ กปภ.สาขาฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ได้เข้าประชุมผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ กปภ.สาขาฯ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ได้เข้าประชุมผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ กปภ.สาขาฯ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

ได้เข้าประชุมผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) โดย นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

เป็นประธานในการประชุม พร้อม กปภ.สาขาภาคี คือ กปภ.สาขากุยบุรี กปภ.สาขาประจวบฯ กปภ.สาขาบางสะพาน ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างานผลิต

และพนักงานในสังกัดของแต่ละแห่ง  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์ อัปเดรสข้อมูลเงื่อนไขในการประเมินของโครงการ ฯ  และปัญหาที่แต่ กปภ.สาขาฯ ได้พบเจอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมพบปะแลกเปลี่ยน ความคิด รวมถึงนวัฒกรรมใหม่

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน