กปภ.สาขาบ้านโป่ง เตรียมการประปาสัมพันธ์ "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านโป่ง เตรียมการประปาสัมพันธ์ "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ"

กปภ.สาขาบ้านโป่ง เตรียมการประปาสัมพันธ์ "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ"

นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้นางฐิตารีย์ ฐิติรัชต์ธนกุล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยนางฐาชุดา เกิดภาณุพัฒน์ นักบริหารงานทั่วไป 8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์ "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับและเทศบาลตำบลเบิกไพร ทราบในโอกาสต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน