การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้ามอบของที่ระลึกของการประปาส่วนภูมิภาค สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้ามอบของที่ระลึกของการประปาส่วนภูมิภาค สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้ามอบของที่ระลึกของการประปาส่วนภูมิภาค สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าพบนายประจญปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อส่งมอบของที่ระลึกของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาและการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค 

เลื่อนขึ้นข้างบน