กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 3ปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 3ปี 2561

กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk  ครั้งที่ 3ปี 2561

กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk  ครั้งที่ 3ปี 2561

นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการ กปภ.สาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 3/2561) เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และให้พนักงานตระหนักถึงการเข้าเวรยามและทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่ เพื้อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้จัดการได้ให้พร ให้ขวัญกำลังใจกับพนักงานในโอกาสสิ้นปีสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน