กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3ปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3ปี 2561

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3ปี 2561

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3ปี 2561

 

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560ครั้งที่ 3/2561 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องผลการดำเนินงาน  การควบคุมน้ำสูญเสียและติดตามผลการขยายเขต เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ และกำชับเรื่องการอยู่เวรสำนักงานการเข้าเวรซ่อมท่อ  การรักษาความปลอดภัย  ดูแลเรื่องไฟฟ้าบริเวณสำนักงานในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

เลื่อนขึ้นข้างบน