กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1ปี2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1ปี2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1ปี2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1ปี2561

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561นำโดยท่านผู้จัดการ นิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน