กปภ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กปภ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กปภ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กปภ.บุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วย  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1พร้อมกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมและการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 1/61 นายอภิรักษ์ รัตนสุรินทร์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 5 และถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับพนักงานในสังกัดทุกท่านจงประสบผลสำเร็จตามที่หวังและตั้งใจในปี พ.ศ. 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน