ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน

ผอ.กปภ.ข.8  ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน

ผอ.กปภ.ข.8  ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน

  นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผอ.กปภ.ข.8 เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยมีนายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานกปภ.สาขาสุรินทร์ ในการนี้ ผอ.กปภ.ข8 ได้ตรวจเยี่ยมระบบผลิตพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ให้แก่ ผจก.พร้อมด้วย หนง.ผลิตและพนักงานในสังกัด โดยแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาระบบผลิต เพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพเพื่อผู้ใช้น้ำจะได้รับประโยชน์สูงสุด

เลื่อนขึ้นข้างบน