กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑

 

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ในฤดูกาลส่งน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๑

เลื่อนขึ้นข้างบน