กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม  โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม  โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑ 

  กปภ.สาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม "โครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน)"ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ที่หน่วยบริการพุทไธสงบ้านโนนคิงไขและบ้านเตย อ.พุทไธสง โดยได้สอบถามความพึงพอใจด้านแรงดันน้ำ,คุณภาพน้ำประปา,การให้บริการ และอธิบายวิธีตรวจสอบท่อรั่วภายในของผู้ใช้น้ำพร้อมรับฟังปัญหาของลูกค้าตลอดจนประชาสัมพันธ์  และเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งประปาให้มาใช้น้ำประปา พร้อมด้วยแจกของชำร่วยของกปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน