แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณบ่อ PRV แยกหนองตาบ่ง(สายใหม่) และสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณบ่อ PRV แยกหนองตาบ่ง(สายใหม่) และสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณบ่อ PRV แยกหนองตาบ่ง(สายใหม่) และสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกาจะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณบ่อPRV แยกหนองตาบ่ง(สายใหม่) และสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อทำการซ่อม/เปลี่ยน/ล้างอุปกรณ์ภายในระบบ PRV ทำให้น้ำไม่ไหลบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำ ต.ท่าม่วง ต.ทุ่งทอง ต.ม่วงชุม ต.เขาน้อย ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ++ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย++ ทั้งนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกาจะเร่งดำเนินการและเปิดจ่ายน้ำให้โดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
กปภ.สาขาท่ามะกา 034-541043

เลื่อนขึ้นข้างบน