กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแจกน้ำดื่ม ในโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแจกน้ำดื่ม ในโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแจกน้ำดื่ม ในโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลปีใหม่  2561

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแจกน้ำดื่ม ในโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลปีใหม่  2561

 

กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดย นางอนันตพร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์  กปภ. ในโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลปีใหม่  2561ให้เจ้าหน้าที่  ที่ปฎิบัติงานป้องกันลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เลื่อนขึ้นข้างบน