กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 

นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ และหัวหน้างาน พร้อมพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และมอบให้แก่จุดตรวจอำเภอ/ตำบล เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจรไปมา เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดและความเมื่อยล้าจากขับรถ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกาลปีใหม่ 2561 (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561)รวม 7 วัน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

เลื่อนขึ้นข้างบน