กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเข้าครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเข้าครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเข้าครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเข้าครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดยนายไมตรี เขตตะ ผจก. พร้อมด้วย ผช.ผจก. หนง.ทุกสายงาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเข้าครั้งที่ 3/2561 ณ ข้างห้องพัสดุ กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยมีงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สาระสำคัญในการพูดคุย คือการชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการซ่อมท่อที่ผ่านมาพร้อมรายงานผล ในการนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส งานบริการฯ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายยูร บุญสุข ลูกจ้างซ่อมท่อ ในโอกาสนี้ผู้จัดการจึงได้มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป้นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน