กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,800 ขวด ให้แก่นายประเทือง วันดี ผอ.ชลประทานสุรินทร์ เพื่อใช้ในการถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ  โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

เลื่อนขึ้นข้างบน