กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน

กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน

กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน 

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน      (บ้านสิงห์ท่า) ประจำปี 2561 ซึงเป็นกิจกรรมแบบโบราณด้วยวิธีการปูเสื่อนั่งกับพื้นในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

เลื่อนขึ้นข้างบน