กปภ.สาขาเขมราฐประชุมร่วมกับบริษัทตัวแทนจ้างอ่านมาตรสร้างมาตรฐานการบริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเขมราฐประชุมร่วมกับบริษัทตัวแทนจ้างอ่านมาตรสร้างมาตรฐานการบริการ

กปภ.สาขาเขมราฐประชุมร่วมกับบริษัทตัวแทนจ้างอ่านมาตรสร้างมาตรฐานการบริการ

  กปภ.สาขาเขมราฐประชุมร่วมกับบริษัทตัวแทนจ้างอ่านมาตรสร้างมาตรฐานการบริการ

 

    กปภ.สาขาเขมราฐนำโดยนายณฐกฤต พรมนนท์ ผู้จัดการการประปาสาขาเขมราฐ พร้อมด้วยหัวหน้าและพนังานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับตัวแทนบริษัทอ่านมาตร เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานอ่านมาตร เพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้การอ่านมาตรแจ้งหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดหนี้ค่าน้ำค้างชำระ

เลื่อนขึ้นข้างบน