กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ตำบลทับใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ตำบลทับใหญ่

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ตำบลทับใหญ่

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ตำบลทับใหญ่

   

  กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ณ ตำบลทับใหญ่อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๓ ราย  ซึ่งมีนางบัง แสนหนองหว้า บ้านเลขที่ ๓๓ ม.๖ บ้านจาน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขารัตนบุรีด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน