กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พร้อมสำรวจแบบสอบถาม Relation abc และตรวจสอบแรงดันน้ำ บริเวณที่มีการขยายเขตจำหน่ายน้ำ สีแยกอุดมกฤกษ์- แยกเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร  และชุมชนโนนจาน  ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  พร้อมออกพบปะผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนที่ยังไม่เป็นลูกค้าในเขตชุมชน พร้อมอธิบายขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาใหม่แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้ขอติดตั้ง 

เลื่อนขึ้นข้างบน