กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

นางสุกัญญา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด มอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ" ประจำปี 2560 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดการดำเนินงานรณรงค์ควบคุมเข้มข้น "ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561" รวม 7 วัน ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

เลื่อนขึ้นข้างบน