กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3

นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 ไตรมาส 1/61 พร้อมรับทราบนโยบายจากท่านผู้จัดการและรับทราบการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน และพนักงานที่ได้รับการโหวตเป็นด่าวเด่นประจำไตรมาสคือ นายประสพโชค ม่วงคุ ตำแหน่ง นักบริการงานทั่วไป 6 สังกัดงานจัดเก็บรายได้

เลื่อนขึ้นข้างบน