กปภ.สาขาสุรินทร์ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ บ้านคาบเหนือและบ้านคาบใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุรินทร์ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ บ้านคาบเหนือและบ้านคาบใต้

กปภ.สาขาสุรินทร์ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ บ้านคาบเหนือและบ้านคาบใต้

กปภ.สาขาสุรินทร์ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ บ้านคาบเหนือและบ้านคาบใต้

กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยนายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและพนักงานในสังกัด ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ แก่ผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ณ ม.4 และ ม.6 บ้านคาบเหนือและบ้านคาบใต้ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

เลื่อนขึ้นข้างบน