กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบหมายให้นางเตือนใจ พลตื้อ ผช.ผจก. เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรใน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560ฐานะที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมการฝึกวิชาทหารเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

เลื่อนขึ้นข้างบน