กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปี 2561 พร้อมทั้งคัดลือกดาวเด่นประจำไตรมาส1/2561 คือนายเฉวียง กาหลิบ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 4 สังกัดงานอำนวยการ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร

เลื่อนขึ้นข้างบน