กปภ.สาขาศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PMตามแผนงานเดือน ธันวาคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PMตามแผนงานเดือน ธันวาคม

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PMตามแผนงานเดือน ธันวาคม

   กปภ.สาขาศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PMตามแผนงานเดือน ธันวาคม

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PMน.ห้วยทับทัน ตามแผนงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยได้มีการทบทวนสำรวจวินิจฉัยระบบประปา ค้นหาประเมินความเสี่ยงด้านแหล่งน้ำดิบและระบบผลิต พร้อม OJT การทำจาร์เทส สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานผลิตน้ำ 

เลื่อนขึ้นข้างบน