กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยให้บริการรับชำระหนี้ค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการน้ำยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยให้บริการรับชำระหนี้ค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการน้ำยืน

กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยให้บริการรับชำระหนี้ค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการน้ำยืน

กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยให้บริการรับชำระหนี้ค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการน้ำยืน  

กปภ.สาขาเดชอุดม  ออกหน่วยให้บริการรับชำระหนี้ค่าน้ำประปานอกสถานที่  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่และคำร้องอื่น ๆ ในพื้นที่หน่วยบริการน้ำยืน  ต.สีวิเชียร  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน