กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการในสังกัด

กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการในสังกัด

กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 -21 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ได้ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการบ้านกรวด หน่วยบริการโนนดินแดง หน่วยบริการปะคำ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 14.30 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจในการรับบริการให้เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ใช้น้ำ.

เลื่อนขึ้นข้างบน