กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561

กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561

          กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านนาแหลม หมู่ 2 และ 6 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ โดยลงพื้นที่พบปะลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการออกให้บริการช่วยเหลือ ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมพูดคุยรับฟังทุกปัญหาของการใช้น้ำประปาจากลูกค้า และแบ่งปันความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ำประปา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

 

เลื่อนขึ้นข้างบน