กปภ.สาขาพังลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาพังลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาพังลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา ได้ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการล้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาพังลา ทั้งหมด ดังนี้

- พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่
- พื้นที่เทศบาลตำบลพะตง
- พื้นที่เทศบาลตำบลคลองแงะ
- พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ

ดังนั้น กปภ.สาขาพังลา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาพังลา 074 - 541091 และ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน