กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการตรวจสอบหาน้ำสูญเสีย และหาท่อแตก ท่อรั่ว และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ในบริเวณพื้นที่ วชิรา ( DMA 01-07  )ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                 

                 ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 14  ธันวาคม  2560 ตั้งแต่เวลา  22.00 น. -  02.00น. ของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหล บริเวณ ดังนี้                             

                - ถนนทะเลหลวง ซอยเลขคู่ ทั้งหมด

                - ถนนรามวิถี ซอย 8

                - ถนนไทรบุรี ซอย 6, 8 , 10 , 12 , 14

                - พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา และค่าย ตชด.

             รวมซอยย่อยทั้งหมด ที่อยู่ในช่วงดังกล่าว 

               

             ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7455 0693 – 5 หรือ Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน