กปภ.สาขาแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 พร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 พร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด

กปภ.สาขาแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 พร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายนิมิต วรรณปิยะรัตน์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 พร้อมทั้งให้บริการน้ำดื่มฟรี จำนวน 600 ขวด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

เลื่อนขึ้นข้างบน