ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง โดยบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตัดประสานท่อประปา ชนิดเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Cast Iron Pipe)⌀ ๕๐๐ มม. โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา จากสถานีจ่ายน้ำน้ำคอก ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๖ ดำเนินการตัดประสานในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น. โดยประมาณ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติในทันที เวลาที่น้ำจะไหลปกติต้องหลังจากตัดประสานแล้วประมาณ ๑-๒ วัน ซึ่งประชาชนจำเป็นต้องสำรองน้ำประปาไว้อย่างน้อย ๑-๒ วัน โดยส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ ต.เนินพระ, ต.ทับมา ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 และโดยเฉพาะพื้นที่โขดหิน-เขาไผ่ ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน