การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3 ประจำไตรมาส 1/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3 ประจำไตรมาส 1/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3  ประจำไตรมาส  1/2561

ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๓ ประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนายสุคนธ์   ศรีนา ผู้จัดการฯ ได้พูดชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานพร้อมข่าวสารต่างๆ เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะและสอบถาม และมอบใบประกาศนียบัตรดาวเด่นประจำไตรมาส ได้แก่ นางรพีพร  เจริญราช  พนักงานการเงินและบัญชี ๔  งานอำนวยการ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเป็นการเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน