กปภ.สาขาเทิง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เรา ทำ ดี ด้วยหัวใจ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเทิง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เรา ทำ ดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาเทิง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เรา ทำ ดี ด้วยหัวใจ"

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นำโดย นายกิตติพงษ์  อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขเทิง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "จิตอาสา  เรา ทำ ดี ด้วยหัวใจ โดยได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด แจกจ่ายให้จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมทำความสะอาดลานวัด ณ วัดปลายนา หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 130 คน

เลื่อนขึ้นข้างบน