กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมMorning talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยผู้จัดการได้ถ่ายทอดเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดยขอให้พนักงานทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและมุ่งเน้นการให้บริการต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจรวมถึงการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน (Service Level Agreement: SLA)

เลื่อนขึ้นข้างบน