ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 21 พฤศจิกายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 21 พฤศจิกายน 2560


ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 21 พฤศจิกายน 2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง โดยบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Drop outระบบไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้า ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งทางบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามา เพื่อใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ช่วงสับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า จะส่งผลกระทบในการจ่ายน้ำดังนี้

- น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ช่วงเวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๑.๐๐น. และช่วงเวลา ๑๖.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. ทุกเขตพื้นที่การจ่ายน้ำ (ยกเว้น บ้านค่าย)

- น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ช่วงเวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๘.๐๐น. พื้นที่ ต.เพ, ต.แกลง และ ต.กร่ำ

     ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน