ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิษณุโลก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิษณุโลก

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิษณุโลก

เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2560นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต2รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการกปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ 

เลื่อนขึ้นข้างบน