การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา นำโดยนายธราเทพ ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง ยังความผาสุกมายังปวงชนชาวไทย โดยในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยพิธี

วางพานพุ่มดอกไม้สด การจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย การกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยในงานได้จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการทำฝนหลวง  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง"  สำหรับวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ของทุกปี ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน

ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 62 นับ จากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย

เลื่อนขึ้นข้างบน