กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์  เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ โดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง บรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนจากภัยแล้งโดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เลื่อนขึ้นข้างบน