กปภ.สาขาราชบุรี ร่วมใจ ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาราชบุรี ร่วมใจ ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย

กปภ.สาขาราชบุรี ร่วมใจ ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย

กปภ.สาขาราชบุรี ร่วมใจ ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย

            นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผจก.กปภ. สาขาราชบุรี นำทีม หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หนง.ผลิต และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 . - 15.00 . เพื่อสำรวจจุดติดตั้งและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของประตูน้ำตัดตอน ประตูน้ำแบ่งขอบเขต DMA (BV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100 % ตลอดเวลา เมื่อเวลาทำ Step Test จะช่วยให้จำกัดพื้นที่ในการสำรวจตำแหน่งท่อแตก/รั่วได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ประหยัดเวลา และงบประมาณ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสียอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน