การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกบริการประชาชนในพื้นที่รับโอนผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกบริการประชาชนในพื้นที่รับโอนผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกบริการประชาชนในพื้นที่รับโอนผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้าโดยนายมนตรี อุทัยศรี พร้อมด้วยนายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกับพนักงาน กปภ.ข.1

เข้าดูแลพื้นที่ที่ได้รับโอนจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่ พบผู้ใช้น้ำ และทำการโบล์วตะกอนน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพ

ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน