วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. กปภ.สาขาแม่สายนำโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการกปภ.สาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning TalK) ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฎิบัติงาน ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อความสามัคคีระหว่างพนักงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน