การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่มิเตอร์ประปาทันใจ ลงพื้นที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่มิเตอร์ประปาทันใจ ลงพื้นที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่มิเตอร์ประปาทันใจ ลงพื้นที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

                    นำโดย นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบหมายภารกิจมิสเตอร์ประปา ลงพื้นที่ให้บริการผู้ใช้น้ำโดยเร่งด่วนหลังได้รับการแจ้งเหตุเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหล หรือท่อแตกรั่ว จากเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ โทรศัพท์สำนักงาน, Call Center 1662, กลุ่ม Line กปภ.มั่นใจคุณภาพ, Facebook กปภ.สาขาปราณบุรี หรือแจ้งเหตุโดยตรงที่สำนักงาน แล้วนั้น

                    เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งไปยังมิสเตอร์ประปา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลตามการแจ้งเหตุในเบื้องต้น พร้อมทั้งทำการแก้ไข หากสามารถดำเนินการได้โดยทันที แต่หากเป็นท่อขนาดใหญ่หรือไม่สามารถดำเนินการได้ มิสเตอร์ประปาจะประสานงานไปยังทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อเข้าทำการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้น้ำโดยเร่งด่วนต่อไป ในครั้งนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน