กปภ.สาขาสามพราน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ณ หมู่บ้านชัยมงคลแลนด์ ม.8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสามพราน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ณ หมู่บ้านชัยมงคลแลนด์ ม.8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

กปภ.สาขาสามพราน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ณ หมู่บ้านชัยมงคลแลนด์ ม.8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เชิงรุก ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2561 ณ หมู่บ้านชัยมงคลแลนด์ ม.8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีพนักงานคอยให้บริการรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และการดูแลแก้ไขระบบประปาที่มีปัญหาให้ในเบื้องต้น เพื่อสร้างความประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  

เลื่อนขึ้นข้างบน