กปภ.สาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุคนธ์ ศรีนา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาธาตุพนม โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ /แนวทางการดำเนินการในปี ๒๕๖๑/ การส่งประกวด กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ /โครงการ WSP การลดน้ำสูญเสีย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน