การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จัดกิจกรรม Morning Talk วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง โดยมีผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน