กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

            เช้าวันนี้ (วันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐)  นายสุรชัย  เชื้อแพ่ง  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มอบหมายให้นายชาญชาติ  พรรณจิตร หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด       เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียติ อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙  ที่ทรงคิดค้น "เทคโนโลยีฝนหลวง"แก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วยให้พสกนิกรชาวไทยในถิ่นทุรกันดารรอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาจนถึงปัจจุบัน

เลื่อนขึ้นข้างบน