หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 16.00 น. เนื่องจาก ซ่อมท่อ PVC 150 มม. (แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถมทัพทัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 16.00 น. เนื่องจาก ซ่อมท่อ PVC 150 มม. (แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถมทัพทัน

หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 16.00 น. เนื่องจาก ซ่อมท่อ PVC 150 มม. (แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถมทัพทัน

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 16.00 น. เนื่องจาก ซ่อมท่อ PVC 150 มม. (แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถมทัพทัน 

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต.ทัพทัน ต.หนองยายดา ต.ทุ่งนาไทย

 

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

กปภ.สาขาอุทัยธานี จักเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เลื่อนขึ้นข้างบน